Om Arnaia

Arnaia AB startades av seniorkonsult Kerstin Kugelberg i mars år 2002. Läs mer. Vi erbjuder kunder inom offentlig och privat verksamhet professionellt och pålitligt stöd i samband med rekrytering, urval och utveckling. Ledstjärnan är att skapa en långsiktig relation genom att alltid garantera engagemang, etik och kvalitet i uppdragen. En del av projekten genomförs i samverkan med partners. Målsättningen är att alltid ha den bästa bemanningen för ett uppdrag. Detta är ett arbetssätt som Arnaia valt för att hushålla med resurserna och samtidigt genom samverkan kunna erbjuda kunderna bästa service. Arnaia väljer sina partners och leverantörer utifrån deras kompetens, engagemang och ansvarstagande.

 
 
© 2003 Arnaia AB