Kurser

Utifrån dina behov och önskemål skräddarsyr Arnaia utbildning i human resources för såväl linjechefer som för personalansvariga. Kurser kan anordnas inom följande områden:

  • Rekrytering och urval
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Intervjuteknik
  • Mål- och utvecklingssamtal
  • Personalsociala frågor
  • Sälj- och kommunikationsträning

Efter genomförd utbildning sker en utvärdering för att säkerställa att kursdeltagarna och du som uppdragsgivare är nöjd med våra insatser.

 
© 2003 Arnaia AB