Konsulttjänster

Arnaia arbetar både inom den offentliga och privata sektorn. Med vår breda och djupa kompetens vänder vi oss till såväl svenska som internationella företag.

Vi erbjuder:
 • Hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen
 • Individuella personbedömningar för intern eller extern tillsättning
 • Karriärrådgivning
 • Hjälp och stöd vid övertalighet
 • Arbetspsykologisk testning
 • Personlig coaching till chefer i utvecklingssyfte
 • Teambuilding
 • Alla uppdrag inleds med en diskussion och kartläggning av behov och önskemål. I rekryterings- och bedömningsärenden upprättas utifrån detta en kravspecifikation och närmare beskrivning av de faktorer som är kritiska för att lyckas i den aktuella tjänsten. Efter genomfört arbete sker en uppföljning för att säkerställa kvaliteten och för att garantera att du som kund är nöjd med våra tjänster.

   
  © 2003 Arnaia AB